qualitative-engine

Desenvolupi els seus propis projectes o creïn projectes específics per oferir als seus clients.

 

Amb la plataforma Q-Engine pot elaborar els models que requereixi el seu projecte, però també li permet convertir-se en un modelador que desenvolupi models específics per oferir als seus clients.

MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
DE LA PLATAFORMA Q-ENGINE

 

QUALITATIVE ENGINE MODELER

Accés complet a les possibilitats causals amb l'ús del màxim d'operadors possibles.

LLICÈNCIA D'ÚS COMPLET

DURANT 1 ANY, per només

280 /mes*

*en l'opció de pagament fraccionat de l'ANUALITAT que és el termini mínim de contractació.

Més informació

sobre modalitat de contractació:

 

contact@qualitativeengine.com

 

GESTIÓ DE

CONEIXEMENT SOCIAL

© 2017 . GESTIÓ DE CONEIXEMENT SOCIAL SL