qualitative-engine

1

És possible donar una puntuació (scoring) qualitativa per a aplicar finançament a diversos projectes que es presenten a unes bases d’un concurs amb criteris competitius, i emetre un resultat justificat de la selecció efectuada?

Tenim un model específicament creat per a aquesta necessitat. El model calcula la qualitat del projecte, donats uns paràmetres que es poden extreure fàcilment. El model en qüestió és aquest:

Project scoring

Com podrem veure en el exemple de la figura de sota, el modelo es consistent i totalment funcional.

Qualitat del projecte (Zeros)

 Qualitat definició projecte (Directe)

  1-Qualitat de les capacitats dels agents (Positiu directe valors alts)

  2-Qualitat en la definició de les necessitats a resoldre (Positiu directe valors alts)

  3-Qualitat de la proposta de seguiment del Projecte (Positiu directe valors alts)

  4-Qualitat en la definició dels recursos a aplicar (Positiu directe valors alts)

 Elegibilitat del Projecte (Directe)

  5-Interés estratègic segons interessos del finançador (Positiu directe valors alts)

  6-Innovació del Projecte enfront d’altres similars (Positiu directe valors baixos)

  7-Capacitat de la contrapart nivell finançament (Positiu directe valors baixos)

  8-Capacitat de recuperació de les inversions (Directe indeterminat alt)

 Execució social (Directe)

  9-Capacitat social de agents locals (Directe indeterminat alt)

  10-Selecció adequada dels beneficiaris (Positiu directe valors alts)

  11-Capacitat de millores organitzatives nivell social (Directe indeterminat mig)

 Execució tècnica (Directe)

  12-Capacitat dels subministraments proposats (Positiu directe valors alts)

  13-Capacitat de las assistències tècniques proposades (Positiu directe valors alts)

  14-Capacitat de desenvolupament de la formació (Positiu directe valors alts)

 Execució econòmica (Directe)

  15-Adequació dels costos nivell mercat (Directe indeterminat mig)

  16-Capacitat de documentació de les actuacions (Positiu directe valors alts)

  17-Seguretat en las transaccions financeres (Directe extrem)

 Sostenibilitat del Projecte (Directe)

  18-Sostenibilitat del Projecte a nivell tècnic (Positiu directe valors alts)

  19-Sostenibilitat del Projecte a nivell social (Directe indeterminat alt)

  20-Capacitat de replicació del Projecte (Directe extrem)

  21-Capacitat d’inclusió de millores (Directe indeterminat alt)

 Anàlisis de riscos del Projecte (Directe)

  22-Grau de risc tècnic del Projecte (Positiu directe valors alts)

  23-Grau de riscos socials del Projecte (Directe indeterminat mig)

  24-Grau de riscos financers del Projecte (Directe extrem)

 Abast del Projecte (Directe)

  25-Impacte del Projecte en el context del beneficiari (Positiu directe valors alts)

  26-Capacidad de disseminació (Directe indeterminat alt)

  27-Impacte del Projecte en el context de la cooperació (Directe indeterminat alt)

 

Project scoring

(VEURE EN Q-ENGINE)

 

USER: Demo1CAT

PASS: Q-engine1CAT

GESTIÓ DE

CONEIXEMENT SOCIAL

© 2017 . GESTIÓ DE CONEIXEMENT SOCIAL SL