qualitative-engine

2

Es pot fer un informe de millores a implantar per part d’una organització, que actua amb fins socials i té diverses actuacions coordinades, sobre col·lectius desafavorits aplicant recursos públics?

Efectivament, es pot fer aquest informe. Tenim una proposta de model per a això. El model proposat pretén donar un grau d’eficiència a la institució social que volem millorar. A partir d’aquí, la funció d’optimització del Qualitative Engine ens donarà una guia de millora. El modelo en qüestió és aquest:

Eficiència d'institució social

Eficiència institució social (Zeros)

 Sensibilitat municipal (Directe extrem)

  1-Grau de comprensió partides de SS del pressupost municipal (Directe extrem)

  2-Suport econòmic a famílies (Directe extrem)

  3-Suport a la infància en situació de pobresa (Uns)

  4-Sobre el nombre de famílies que es pretén atendre a nivell econòmic (Directe extrem)

  5-Sobre el nombre de persones de SS dedicades a atendre les famílies (Directe extrem)

  6-Sobre les partides indirectes implicades que afecten a les famílies (Directe extrem)

 Qualitat de la planifcació (Directe extrem)

  7-Coneixement de la situació de pobresa al municipi (Directe indeterminat mig)

  8-Qualitat en planificació ajuts bàsics nivell família (Directe extrem)

  9-Anàlisi dels serveis d’ajuts directes per temes infantils (Directe extrem)

  10-Anàlisi dels serveis oferts d'ajuts per reinserció laboral (Directe extrem)

  11-Planifcació de les actuacions amb altres departaments de l'Ajuntament (Directe indeterminat alt)

  12-Planifcació de les actuacions amb agents externs que treballen en pobresa (Directe indeterminat alt)

 Qualitat de l'execució (Directe extrem)

  13-Grau satisfacció dels beneficiaris en atenció directa (Directe indeterminat mig)

  14-Valoració de l'impacte dels serveis en els beneficiaris (Directe extrem)

  15-Estrategies de millora de la planificació en funció de l'impacte (Directe indeterminat alt)

  16-Presència dels beneficiaris en l’estratègia de millora (Directe extrem)

  17-Eficiència de la coordinació amb els departaments de l'Ajuntament vinculats a pobresa (Directe indeterminat mig)

  18-Eficiència de la coordinació amb els agents socials del municipi (Directe indeterminat mig)

 Nivell de comunicació (Directe extrem)

  19-Discussió del pressupost social per copsar l'opinió de la ciutat per l’aprovació (Directe extrem)

  20-Comunicació en relació a l'execució del pressupost en SS (Zeros)

  21-Comunicació per serveis i beneficiaris atesos en format periòdic (Directe indeterminat alt)

  22-Comunicació sobre mancances conegudes i previsió de millores (Directe extrem)

  23-Canals establerts per rebre opinions de la ciutadania en el tema pobresa (Directe extrem)

 

A partir d’aquest model, podem fer una anàlisi, que posteriorment optimitzarem. Per exemple, d’aquest anàlisi:

Eficiència d'institució social

(VEURE EN Q-ENGINE)

 

USER: Demo2CAT

PASS: Q-engine2CAT

GESTIÓ DE

CONEIXEMENT SOCIAL

© 2017 . GESTIÓ DE CONEIXEMENT SOCIAL SL