Qualitative Engine és una plataforma d'última generació dissenyada per a la creació i l'estudi de sistemes complexos amb comportament causal(1), emprant tècniques de raonament qualitatiu. És aplicable en l'àmbit institucional, empresarial, social, mediambiental...

qualitative-engine

Q-Engine és la solució als reptes de sistemes complexos on cal considerar molts factors. Una plataforma molt versàtil que permet la creació de models a partir de variables qualitatives i quantitatives tractades amb  operadors causals(1). A més, fa l’anàlisi del model creat i proposa una optimització del valor inicial de les variables per a incrementar el valor del resultat obtingut.

 Com a valor afegit, Q-Engine incorpora un sistema d'escolta activa, que permet obtenir informació sobre el pes de les variables a les xarxes socials.

qualitative engine

ÀMBITS D'APLICACIÓ

Proposta d’àmbits d’aplicació de Q-Engine i apunts d’alguns projectes desenvolupats amb aquesta plataforma.

 • GESTIÓ INSTITUCIONAL

  > Plans Estratègics Territorials

  Desenvolupament d’un sistema de suport a la decisió de creació de plans estratègics per al desenvolupament de territoris emergents, que permeti:

  • Analitzar les diverses opcions d’actuació sobre el desenvolupament del territori, amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’impacte.
  • Sistematitzar i personalitzar la informació necessària per al seguiment del desenvolupament econòmic i social del territori.

  > e-Governement

  Modelització d’institucions públiques per a la mesura i la millora de la seva eficàcia, amb la participació activa dels agents socials afectats.

  • Proporciona els mètodes i les eines necessàries per a l’avaluació del desenvolupament del e-Governement. Simulacions i recomanacions.
  • Proporciona el coneixement i les eines necessàries per a desenvolupar els plans de modernització i millora administrativa.
  •  
 • GESTIÓ SOCIAL

  > Seguretat Ciutadana

  Creació d’una metodologia d’anàlisi per a la valoració de l’impacte d’actuacions socials en la millora de la SEGURETAT CIUTADANA

  > Emigració/Immigració

  Creació d’una metodologia per a l’anàlisi de les migracions i la seva repercussió econòmica, social, política i cultural per a les societats d’origen i de destí.

 • GESTIÓ EMPRESARIAL /

  UNIVERSITÀRIA

  GESTIÓ EMPRESARIAL

  > Gestió de l’equip directiu

  Anàlisi i millora del desenvolupament de l’empresa.

  • La presa de decisions, un cop acotats els factors i les circumstàncies de la realitat socio-econòmica i el seu entorn, depèn de l’experticitat de l’equip directiu basada en metodologies modelitzables.

  > Exportació

  Definició d’una metodologia en format d’enginyeria del coneixement que serveixi d’ajuda i guia per a la consecució dels objectius d’exportació de l’empresa.

   

  GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

  > Planificació estratègica de la Universitat

  Eina de suport a la presa de decisions per a definir estratègies de planificació de la gestió universitària.

  Procés sistemàtic de cerca, selecció, anàlisi i distribució d’informació sobre l’entorn i els seus principals actors, amb l’objectiu de valorar l’eficiència de la Universitat en els cicles formatius oferts i en la I+D realitzada (optimització d’impactes socials).

   

 • SOSTENIBILITAT

  > Gestió dinàmica de la sostenibilitat a l’activitat turística a escala regional

  Desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi basada en indicadors de sostenibilitat regional, obtinguts a partir d’integrar les dades parcials de les zones que conformen la regió.

  > Desenvolupament de l’ecoturisme

  El model permet a les administracions encarregades de gestionar el turisme dotar-se d’una eina per a l’anàlisi i la planificació del desenvolupament d’un ecoturisme basat en els valors naturals del territori: paisatgístic i de conservació de la natura, diversificació de l’economia local, control de creixement de càrrega a la zona.

  > Anàlisi de l’impacte de projectes urbans en la sostenibilitat

  Creación de una herramienta para valorar y evitar el  impacto negativo en sostenibilidad de diferentes opciones de proyectos urbanos:

  • Parcs temàtics

  • Superfícies comercials

  • Desenvolupament de sòl industrial

  • Promoció d’habitatge

  • Repercussió de l’obra pública vial

  • Espais naturals protegits

  • Transport públic

  • Equipaments supramunicipals

   

 • SALUT

  > Tractament de malalties mentals

  Metodologia bioinformàtica per a l’optimització de tractaments de les malalties mentals, que permet l’anàlisi de factors externs (entorn social) i interns (genètics, estat emocional), que afecten a l’evolució de la malaltia (amb una base multigenètica coneguda: esquizofrènia, epilèpsia, Alzheimer).

  > Control de l’evolució de malalties genètiques (genoma humà)

  A partir d’un model d’anàlisi basat en indicadors qualitatius, es podrà preveure la gravetat i l’evolució de la malaltia que patirà un determinat pacient, un cop coneguda la seqüència genètica que causa la malaltia. Patologies estudiades: fibrosis quística, sordesa, displàsia distròfica, hemofília A, síndrome de QT llarga, síndrome de Menkes, síndrome de Pendred, malaltia de ronyó poliquístic, anèmia drepanocítica, malaltia de Wilson, síndrome de Zellweger.

   

 • COMUNICACIÓ

  > Impacte de la comunicació en la participació social

  Creació d’una metodologia d’anàlisi que permeti avaluar l’impacte dels mitjans de comunicació de masses (televisió) en la qualitat de la participació ciutadana, amb l’objectiu de millorar els continguts presentats pels mitjans i revertir la degradació social i cultural causada per l’hegemonia d’interessos comercials.

   

qualitative engine

DEMO

Comprovi el potencial de la plataforma Q-Engine i la facilitat d’ús de l’interface per al desenvolupament del seu projecte en aquest vídeo.

qualitative-engine

Saber més

A continuació, li mostrem uns exemples pràctics, a partir de models creats adhoc, perquè pugui introduir-se en el funcionament de la plataforma Q-Engine.

3

Es pot fer una avaluació de riscos en inclusió social en un municipi que necessita mesurar aquest risc de forma periòdica, amb definició dels punts crítics, identificant els que estan ben gestionats dels que necessiten actuacions noves?

Resolem els seus dubtes

Les solucions que la plataforma Q-Engine pot proporcionar al desenvolupament dels seu projecte són potencialment enormes.
Tanmateix, entenem que poden sorgir alguns dubtes sobre la viabilitat i la utilitat d’aplicar Q-Engine al seu projecte.
Des d’aquí, li oferim una línia directa per a respondre les preguntes que li pugui generar el seu interès en Q- Engine.
ENVIÏNS AQUEST FORMULARI
amb els seus comentaris i l’assessorarem sobre l’encaix de Q-Engine en el seu projecte, sense cap compromís per la seva part.
Recordi que a l'apartat PROVAR té a la seva disposició un mes de prova gratuïta de la plataforma Q-Engine.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulari rebut.

Gràcies per contactar amb nosaltres.

Rebrà una resposta molt aviat.

Aquest document és una guia en l’ús de la plataforma Qualitative Engine per a la generació, el càlcul i l’optimització de models de sistemes experts.

El pot consultar aquí:

gualitative engine

REGISTRE DE PROVA DE Q-ENGINE

 

Perquè pugui disposar d’una clau d’accés a Q-Engine, que li permetrà comprovar el funcionament i les possibilitats de desenvolupament de models (ús complet de la plataforma, que permet dissenyar, analitzar i optimitzar un model, però no permet guardar-lo), s’ha de registrar al nostre sistema per mitjà d’aquest formulari.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Informació i atenció al client
Si necessita ajuda, truqui’ns i l’assessorarem:
+34 931 533 449
gualitative engine

Si està interessat en treballar amb Qualitative Engine, està a un clic d’aconseguir-ho:

 

GESTIÓ DE

CONEIXEMENT SOCIAL

© 2017 . GESTIÓ DE CONEIXEMENT SOCIAL SL

Qualitative Engine és una plataforma d’última generació, dissenyada per a la creació i l’estudi de sistemes complexos amb comportament causal(1), emprant tècniques de raonament qualitatiu. És aplicable a l’àmbit institucional, empresarial, social, mediambiental...